Avflyttnings- och städbesiktning

Avflyttningsbesiktning

Förbesiktning bokas så snart som möjligt efter att det att Ockelbogårdar tagit emot en uppsägning. Avflyttningsbesiktning genomförs i samband med avflyttning. En besiktningsman bedömer då normalt och onormalt slitage och ett besiktningsprotokoll upprättas. Detta protokoll ger vi sedan till efterkommande hyresgäst vid inflyttning.  Protokollet visar lägenhetens status/skick.

Följande saker kontrolleras:
  • Generellt skick jämfört med föregående besiktningsprotokoll
  • Om några reparationer behöver göras innan lägenheten ska hyras ut igen (felanmälningar)
  • Om några skador uppstått under kontraktstiden som inte betraktas som normalt slitage
  • Att garage/lägenhetsförråd/matkällare/altan och balkong är tömda/städad

Vi debiterar dig som hyresgäst för: 
  • Bortkörning av personliga ägodelar (t.ex. gardinstänger, lampor, möbler, kvastar, blomkrukor, mattor m.m.) som lämnats kvar i lägenheten eller i tillhörande utrymmen liksom garage, lägenhetsförråd, matkällare, altan och balkong m.m.
  • Onormalt slitage (t.ex. fettfläckar på väggar, sönderriven tapet, ritat på tapet m.m.)
  • Om man tagit med sig något som tillhör lägenheten (t.ex. väggbeslag till gardinskenor, brandvarnare, hatthylla, m.m.)
  • Skadegörelse (t.ex. sönderslagna dörrar m.m.)


Städbesiktning

Städbesiktningen bokas när avtalstiden är slut (vid direktinflytt och omflyttning sker ingen städbesiktning). Besiktningen genomförs när flyttstädningen är genomförd. En besiktningsman besiktar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick.

Blir inte städningen godkänd och avtalet har upphört finns ingen möjlighet att städa om. Måste en städfirma tillkallas debiteras kostnaden avflyttande hyresgäst.