Ockelbogårdar AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgift att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar 700 lägenheter och 50 lokaler i Ockelbo.

​​​​​​​Ockelbogårdar AB omsätter 60 MSEK och har 35 anställda. Tillsammans med ägare och hyresgäster arbetar bolaget för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Ockelbo kommun.
Ockelbogårdars lägenheter finns i Ockelbo, Jädraås, Åmot och Lingbo. Läs mer om våra områden här.
​​​​​​​
Vi erbjuder både små och stora lägenheter, de flesta med balkong eller uteplats. Här finns även 55+ boenden och för de lite äldre finns särskilda trygghetsboenden. Om du vill se vad som finns ledigt just nu klickar du här
Ockelbogårdar AB ägs till 100% av Ockelbo kommun. Vår styrelse är politiskt tillsatt och ordförande i bolaget är Patrik Jonsson. Läs mer om vår styrelse här.
​​​​​​​
Anders B Lundh är VD för bolaget. Han leder det dagliga arbetet tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Läs mer om företagsledningen här.
Vår verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart. Vi ställer höga krav på oss själva när vi förvaltar våra fastigheter i syfte att minska negativ miljöpåverkan.

​​​​​​​Vi ställer även höga krav på våra leverantörer. De som vill bli leverantörer till oss måste använda material och kemikalier som har en mindre negativ miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Kontakta oss

​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss när du vill prata boende i Ockelbo!