Trivselregler

Visa hänsyn till dina grannar

Dina hundar ska vara kopplade inom bostadsområdet. Hundar får inte rastas på bostadsområdet, detta gör du i till exempel naturområden.

Håll uppsikt över din katt då de söker sig till sandlådor och dylikt för att uträtta sina behov. Barnens sandlådor är ingen kattlatrin!

Det är inte tillåtet att mata fåglarna eller sätta upp stationer för fågelmat på balkongen eller i närheten av bostadshuset. Fåglar och fågelmat drar till sig andra djur såsom möss och råttor. Detta kan i sin tur sprida smitta och upplevas störande för grannar eller din omgivning.

Tänk på volymen på dina uppspelningsenheter (såsom till exempel TV och högtalare) då detta kan höras över till dina grannar. Normalt ska det vara tyst i husen mellan 22:00-07:00. 

Undvik att använda tvättmaskin och diskmaskin i din lägenhet sent på kvällar och på nätter. Bruset från vattenledningar kan vara störande genom flera våningar i huset.

Trapphus och källargångar

Förvara inte föremål eller sopor i trapphuset, i källargången och heller inte på balkong eller på altan. Förutom brandrisk och att det kan hindra utrymningsvägar vid brand samt räddningstjänst som behöver komma in så ser det inte heller särskilt trevligt ut. Det kan också locka till sig oönskade skadedjur till fastigheten.

Balkong

Det är förbjudet att skaka mattor från balkongen eller att hänga ut blomlådor utanför balkongräcket. Vill du göra din balkong extra trivsam och sätta upp en markis mot solen får du göra det. Vi är tacksamma om du först kontaktar oss för råd och anvisningar om hur det bör göras. Man får ej använda balkongen till förvaringsutrymme.


Uteplats och altan

Om du har en uteplats eller altan som hör till din lägenhet ansvarar du för skötseln av denna. Det innebär att du ska rensa ogräs och hålla den städad, tänk på att löv och skräp kan dra till sig skadedjur som till exempel råttor. Du får inte använda uteplatsen/altanen som förvaringsutrymme. En välskött uteplats ser trevlig ut både för dig och dina grannar. Vid underlåtelse av skötsel kan hyresvärden komma att kräva återställning av uteplatsen/altanen mot debitering. Ockelbogårdar besiktigar även uteplatsen/altanen när du flyttar från lägenheten. Om uteplatsen/altanen inte uppfyller Ockelbogårdars skötselstandard, får du betala för återställingsarbetet.


Grillning

På grund av brandrisken är det enbart tillåtet att grilla med elgrill på balkong, altan, uteplats eller i direkt närhet av huset.

På vissa områden finns det grillplats, om du grillar på grillplatsen var noga med att släcka elden och städa upp efter dig innan du går.

Studsmattor och badpooler

Det är ej tillåtet med studsmattor eller badpooler på Ockelbogårdars mark. Utöver att det kan förekomma olyckor, kan inte platserna underhållas för till exempel gräsklippning.


Parabol

Det är inte tillåtet att göra ett fast montage av parabolantenn på våra fastigheter.