Hyresförhandling 2024

Ockelbogårdar har i förhandlingarna om 2024 års hyror presenterat ett förslag som beräknats enligt den s k trepartsöverenskommelsen. Hyresgästföreningen har efter förhandling inte accepterat Ockelbogårdars förslag. Enligt förhandlingsordningen kommer tvisten därför att hänskjutas till Hyresmarknadskommittén. Ockelbogårdar beklagar att 2024 års hyror därmed kommer att fastställas senare under våren. Det innebär även att hyreshöjningarna för 2024 kommer att debiteras retroaktivt.
 
För parkeringsplatser med motorvärmare och carport är priserna för 2024 klara. Det rör sig om en prishöjning om 30–40 kr per månad. De nya priserna för parkeringsplatser med motorvärmare och carport framgår av din hyresavi. Hyra för garage är inte klara ännu.