Företagsledning

”I bolagets ledningsgrupp sker samverkan mellan bolagets olika avdelningar och här samordnas och prioriteras resurserna”


Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika avdelningar och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka.

Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kundnära arbetet organiserats under en kundservicechef och driften av fastigheterna under en fastighetschef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor. Härutöver finns VD med stab.

Anders B Lundh
Verkställande direktör

Ida Järnkrok
Koordinator

Robert Sandberg
Kundservicechef

Sanna Persson
Fastighetschef

Henrik Brolin
Ekonomichef

Kontakta oss

​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss när du vill prata boende i Ockelbo!