Flytta in

Välkommen som hyresgäst hos Ockelbogårdar!


Hyresavtalet

Den som står för hyresavtalet ansvarar för att hyran betalas och för eventuella skador som kan ha uppstått i lägenheten under avtalstiden. Kom ihåg att ditt hyresavtal är ett värdebevis.


Nycklar

När du flyttar in i lägenheten ska du erhålla lägenhetsnycklar. I vissa fall ingår andra nycklar med, t ex förrådsnycklar, tvättstugenycklar och garagenycklar. Dessa kvitteras ut på en separat nyckelkvittens som sparas med avtalet.

Besiktningsprotokoll

Vid inflyttning får du en kopia av det senaste besiktningsprotokollet för lägenheten. Om du vid inflyttningen finner skador som är anmärkningsvärda är det viktigt att du noterar dessa om de inte redan står på besiktningsprotokollet. Protokollet lämnas till Ockelbogårdar inom åtta vardagar från avtalsdatum.

Städbesiktning

Om din lägenhet har varit tom så har lägenheten städbesiktats. Men om avtalet för avflyttande hyresgäst upphör att gälla den sista och ditt hyresavtal börjar gälla den första nästföljande månad så är det upp till dig att godkänna städningen. Om du har anmärkningar på städningen så är det viktigt att du kontaktar oss omedelbart innan du börjar flytta in i lägenheten.

Hemförsäkring

Du som hyresgäst ska ha en gällande hemförsäkring från det datum hyreskontraktet börjar att gälla. 

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföring.
I samband med detta brukar lägenhetsnummer efterfrågas. Lägenhetsnummer består av fyra siffror och finns på ditt hyresavtal.

Vill du ha eftersändning av din post så beställer du det hos Svensk adressändring.