Flytta ut

Tack för din tid som hyresgäst hos Ockelbogårdar!


Detta är viktig information till dig som flyttar ur en lägenhet hos oss:


Uppsägning av lägenheten

Standard kontrakt - 3 mån uppsägning: Uppsägningen måste ske skriftligt och före månadsskiftet tre månader innan du vill flytta ut.

Exempel:
Om du vill flytta ut den 30 april måste du säga upp din lägenhet senast den 31 januari. Skulle du vänta till t.ex. den 1 februari räknas uppsägningen från 1 mars, vilket betyder att ditt utflyttningsdatum skulle bli 31 maj (3 månader: mars, april och maj).

Inlämning av nycklar och informationspärm
Alla utkvitterade nycklar och din informationspärm ska lämnas in till oss senast kl. 12:00 den sista kontraktsdagen. Ej återlämnade nycklar och pärm debiteras.


Avflyttnings- och städbesiktningar

Avflyttningsbesiktning
Förbesiktning bokas så snart som möjligt efter att det att Ockelbogårdar tagit emot en uppsägning. Avflyttningsbesiktning genomförs i samband med avflyttning. En besiktningsman bedömer då normalt och onormalt slitage och ett besiktningsprotokoll upprättas. Detta protokoll ger vi sedan till efterkommande hyresgäst vid inflyttning. Protokollet visar lägenhetens status/skick.
Följande saker kontrolleras:
  • Generellt skick jämfört med föregående besiktningsprotokoll
  • Om några reparationer behöver göras innan lägenheten ska hyras ut igen (felanmälningar)
  • Om några skador uppstått under kontraktstiden som inte betraktas som normalt slitage
  • Att garage/lägenhetsförråd/matkällare/altan och balkong är tömda/städade
Vi debiterar inte för normalt slitage och löpande reparationer, men för:
  • Bortkörning av personliga ägodelar (t.ex. gardinstänger, lampor, möbler, kvastar, blomkrukor, mattor m.m.) som lämnats kvar i lägenheten eller i tillhörande utrymmen liksom garage, lägenhetsförråd, matkällare, altan och balkong m.m.
  • Onormalt slitage (t.ex. fettfläckar/ kattklös på tapet, ritat på tapet m.m.)
  • Om man tagit med sig något som tillhör lägenheten (t.ex. väggbeslag till gardinskenor, brandvarnare, hatthylla, m.m.)
  • Skadegörelse (t.ex. sönderslagna dörrar m.m.)


Städbesiktningar
Städbesiktningen bokas när avtalstiden är slut (vid direktinflytt och omflyttning ingen städbesiktning). Besiktningen genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen då flyttstädningen är genomförd. En besiktningsman besiktar flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick.

Blir inte städningen godkänd och avtalet har upphört finns ingen möjlighet att städa om. Måste en städfirma tillkallas debiteras kostnaden avflyttande hyresgäst.

OBS! Städchecklistan som bifogas ska skrivas på och lämnas in med nycklarna.