Ordningsregler

Hänsyn skapar grannsämja

Många skall samsas om gemensamma utrymmen som tvättstugor, cykelrum och förrådsutrymmen. För den gemensamma trevnaden, var snäll och följ reglerna för de gemensamma utrymmena.

Undvik att blockera entréer eller andra passager med till exempel: cyklar, barnvagnar eller gamla utslänga möbler osv. Detta är för allas säkerhet vid tex brand. Ställ alla personliga ägodelar du inte behöver i din lägenhet i ditt lägenhetsförråd - inte i källarkorridoren. Använd enbart det förråd som har ditt lägenhetsnummer (t ex 1-1-01) på dörren. Observera att all åverkan på maskiner och inventarier är vi alla med om att betala via hyran.

Trapphusen

Enligt lagen om skydd mot olyckor får lösa eller brännbara föremål inte förvaras i trappuppgångar då dessa kan hindra vid utrymning. Fastighetsägaren ansvarar för att lagen efterlevs och hyresgäster som inte följer reglerna riskerar uppsägning.

Hund och katt

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur som kräver kärlek och skötsel för att trivas.  Hundar ska hållas kopplade inom bostadsområdet. Kom ihåg att plocka upp efter din hund efter den uträttat sina behov.
​​​​​​​
Katter söker sig gärna till t ex sandlådor för att uträtta sina behov. Barnens sandlådor är ingen kattlatrin, så håll uppsikt över din katt!

Fåglar

Fåglar får inte matas inom bostadsområdet, deras mat även drar till sig råttor och möss vilket kan leda till en sanitär olägenhet.


Instrument och hög musik

Om du spelar ett instrument, visa hänsyn genom att inte spela på tider då majoriteten av dina grannar vill ha det tyst i området. Kom ihåg att även programen och mnusiken du tycker är toppen kanske din granne inte uppskattar lika mycket, ha därför inte din radio, TV, högtalare etc. på för hög volym.

Tvättmaskin, dusch och bad

Undvik att tappa vatten sent på kvällar och på nätter. Bruset från vattenledningar kan vara störande genom flera våningar i huset.


Grillning

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkong, uteplats eller i direkt närhet av huset. Elgrillen är den enda grill som är tillåten att använda om du vill grilla på balkongen. Om du grillar på gården var noga med att släcka elden innan du går, städa upp efter dig och lämna aldrig tändvätska eller annat som kan vara farligt för till exempel barn.

Studsmattor

Det är ej tillåtet med studsmattor på Ockelbogårdars mark. Utöver att det kan förekomma olyckor, kan inte platserna underhållas för till exempel gräsklippning.


Badpooler

Av säkerhetsskäl tillåter vi inte uppställing av badpooler i våra bostadsområden. Utöver att det kan förekomma olyckor och att det går åt mycket vatten, kan inte platserna underhållas för till exempel gräsklippning.


Parabol

Det är inte tillåtet att göra ett fast montage av parabolantenn på våra fastigheter.


Balkongen, punkthus och loftgångshus

Det är förbjudet att skaka mattor från balkongen eller att hänga ut blomlådor utanför balkongräcket. Vill du göra din balkong extra trivsam och sätta upp en markis mot solen får du göra det. Vi är tacksamma om du först kontaktar oss för råd och anvisningar om hur det bör göras. Man får ej använda balkongen till förvaringsutrymme.


Uteplats/altan

Om du har en uteplats som hör till din lägenhet ansvarar du för skötseln av denna. Det innebär att du ska rensa ogräs och hålla den städad. Du får inte använda uteplatsen/altanen som förvaringsutrymme och tänk på att löv och skräp kan dra till sig skadedjur som till exempel råttor. En välskött uteplats ser trevlig ut både för dig och dina grannar. Vid underlåtelse av skötsel kan hyresvärden komma att kräva återställning av uteplatsen/altanen mot debitering. Ockelbogårdar besiktigar även uteplatsen/altanen när du flyttar från lägenheten. Om uteplatsen/altanen inte uppfyller Ockelbogårdars skötselstandard, får du betala för återställingsarbetet.