Parkering

Parkera rätt i bostadsområdet


Enskild mark

Våra bostadsområden och dess markområden betraktas som enskild mark. Vi anlitar ett privat bevakningsföretag som ser till att parkeringsbestämmelserna följs.

På bostadsområden finns skyltar som tydligt visar vart du får, och inte får, parkera ditt fordon.

Du får ställa upp bilen utanför din bostad i max tio minuter när du behöver lasta i och ur tunga saker. Var snäll och tänk på var och hur du ställer bilen och låt inte motorn stå på tomgång.
​​​​​​​

Tänk på följande

 • Parkera inom markerad bilplats
 • Respektera uppsatta märken och skyltar
 • Tala om för dina gäster var de får parkera
 • Medverka till att all parkering sker på parkeringsplatserna
 • Parkeringsplatserna får endast användas till uppställning av körklara personbilar och motorcyklar
 • Parkeringsplatserna får inte användas till:
  - Lastbilar och andra släpfordon
  - Avregistrerade bilar och bilar med körförbud
 • Du ansvarar själv för snöskottning av din hyrda plats


Motorvärmarplatser

Motorvärmarplatser finns att hyra i de flesta av våra bostadsområden. Om du är intresserad av dessa kan du kontakta oss på kontoret.

Motorvärmarsladden får under inga omständigheter lämnas kvar på motorvärmarstolpen. Dessutom skall motorvärmaruttaget vara låst!


Tvätta bilen

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gården eller på parkeringsplatser. För att skona vår miljö hänvisar vi till bensinstationen med tvättmöjligheter.

Bilplatser i Ockelbo

Bilplatser, carports, garage och förråd finns tillgängliga på många platser inom Ockelbo kommun. Hör av dig till vår uthyrare Siv Persson om du är intresserad av att hyra en bilplats.

För att kunna hyra bilplats måste du vara bostadshyresgäst hos Ockelbogårdar.

Siv Persson
Uthyrare
0297-553 01
​​​​​​​siv.persson@ockelbo.se