Sophantering

I centrala, norra och södra samhället samt i byarna Lingbo, Jädraås och Åmot finns låsbara kärlskåp med inkastningslucka för kompostbart och brännbara hushållssopor.

Vid kvarteret Uret finns soprum, sopnedkast  för kompostbart och brännbara hushållssopor.

Se till att alla sopor hamnar i kärlen och att luckan är stängt för att minimera risken för skadedjur.

Övriga sopor sorteras och lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Läs mer på Gästrike Återvinnares hemsida här.