Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Fakturor till Ockelbogårdar AB skickas i första hand elektroniskt som PEPPOL-faktura.
​​​​​​​
Från den 1 april 2019 finns ett lagkrav om att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med en e-faktura. I Sverige är den beslutade standarden PEPPOL (Peppol BIS Billing 3).

Fakturauppgifter

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:
 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Kundnummer
 • Referens
 • Er Referens
 • Beställare
 • Belopp inklusive och exklusive moms
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Bankgiro
Fakturan ska även kompletteras med övrig information såsom projektnummer, objektsID, adress för utförande.

Övriga fakturavillkor

Våra betalningsvillkor är enligt gällande avtal eller 30 dagar från fakturadatum oavsett vad som har angivits på fakturan.

Företagsuppgifter

Ockelbogårdar AB
556528-6068
PEPPOL-ID 0007:5565286068

PDF-faktura skickas till faktura.ockelbogardar@ockelbo.se
​​​​​​​

Fakturaadress

Ockelbogårdar AB
Södra Åsgatan 18
816 30 Ockelbo

Vid frågor, kontakta oss via mejl på ockelbogardar@ockelbo.se eller via telefon på nummer 0297-553 00.