Kundundersökning

Under oktober månad genomför Ockelbogårdar en kundundersökning bland våra hyresgäster. Undersökningen rör den egna bostaden, gemensamma utrymmen, närmiljö och kundservice.

Undersökningen genomförs av det oberoende undersökningsföretaget Evimetrix. Om du får en förfrågan om att delta i kundundersökningen, så är vi mycket tacksam för om du tar dig tid att svara på frågorna. Det hjälper oss att bli en bättre hyresvärd.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Evimetrix på telefon 08-440 15 05.