Priser på utskrifter

Dessa fall betraktas som myndighets-utövning

Varför utgående moms inte ska debiteras.
Typ av handling Avgift
Papperskopia A4 format Sida 1–9 gratis. >10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida
Papperskopia A3 format 7 kronor per sida
Bestyrkande av kopia av allmän handling 2 kronor per sida, dock minst 50 kronor. Avgift för kopia tillkommer
Sammanställning av registerutdrag (av ogrundad eller orimlig art) 125 kronor per påbörjad fjärdeles arbetstimme. Avgift för kopia tillkommer.

Dessa fall betraktas inte som myndighetsutövning

Varför utgående moms om 25% ska debiteras utöver angiven kostnad.
Typ av handling Avgift
Digital kopia PDF format per e-post Sida 1–9 gratis. >10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida
Digital kopia PDF format per lagringsmedia Sida 1–9 gratis. >10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida. Kostnad för lagringsmedia tillkommer
Digitalisering av analogt material eller omarbetning av redan digitalt material 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Kostnad för extern part kan tillkomma.